Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding

Vaak is het voor een leidinggevende moeilijk om een arbeidsongeschikte medewerker adequaat te begeleiden. In veel gevallen moet er een afweging worden gemaakt tussen oprechte betrokkenheid en directe zakelijkheid.

De verzuimconsulenten van Prima! Arbo & Verzuim kunnen dit geheel voor u en uw leidinggevenden uit handen nemen. Door hun jarenlange ervaring weten zij perfect de balans te vinden tussen de eisen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en een begrip als Goed Werkgeverschap.

Naast het feit dat onze consulenten beschikken over de benodigde (wets-)kennis hebben zij ook de competenties en vaardigheden om in veel gevallen niet alleen uw medewerker weer adequaat richting het werk te begeleiden, maar om tevens de verzuimduur van met name het kort- en middenlang verzuim drastisch te doen afnemen. Indien gewenst kunnen zij u ook bijstaan in het verhogen van de verzuimdrempel binnen uw organisatie.

De consulenten van Prima! Arbo & Verzuim werken veelal telefonisch waarbij zij desgewenst al vanaf dag 1 de begeleiding van uw arbeidsongeschikte medewerker van u over kunnen nemen.

Met betrekking tot deze dienst bieden wij u een maatwerkoplossing, omdat geen enkele organisatie hetzelfde is.