Dossier-screening

Dossier-screening

In het geval dat u zelf de regie over het verzuim voert kan het wel eens voor komen dat u een second opinion wenst om te kijken of u nog steeds op het juiste spoor zit met betrekking tot de re-integratie van uw arbeidsongeschikte medewerker.

Prima! Arbo & Verzuim kan u in dergelijke gevallen een dossier-screening aanbieden. Één van onze casemanagers neemt uw dossier van voor tot achter (samen met u) door en voorziet u van de nodige adviezen en aanbevelingen.

Ook als u twijfelt aan het spoor waarop uw vaste verzuimbegeleider of arbodienst zit is het mogelijk uw dossier(s) eenmalig aan Prima! Arbo & Verzuim voor te leggen. Wij bekijken het dossier vanuit het oogpunt van de Wet Verbetering Poortwachter, maar geven tevens adviezen ten aanzien van mogelijke verzuimduur verkortende maatregelen of alternatieven om het verzuimdossier vroegtijdig te kunnen afsluiten. Hierbij ten alle tijden rekening houdend met zowel de medische-, sociale-, maar ook de financiële aspecten van het verzuim.