Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep

Na twee jaar ziekte komen voor u als werkgever uw verplichtingen ten aanzien van het re-integreren van uw (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerker grotendeels te vervallen. De WIA-aanvraag is ingediend en u en uw medewerker ontvangen van het UWV de beschikking omtrent de toekenning van een mogelijke WGA-uitkering.

Ondanks al uw inzet in de voorgaande 104 weken kan het dan nog wel eens voor komen dat het UWV van mening is dat u onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht en dat er een (loon)sanctie aan u wordt opgelegd. Een beschikking derhalve met grote financiële gevolgen, aangezien deze sanctie in eerste instantie betekent dat uw loondoorbetalingverplichting met een jaar wordt verlengd.

In dergelijke gevallen heeft u uiteraard nog de mogelijkheid om tegen deze beslissing bezwaar aan te tekenen, maar aangezien de meeste organisaties niet zo in deze materie thuis zijn levert dat in veel gevallen niet het gewenste resultaat op.

Prima! Arbo & Verzuim kan uw organisatie ondersteunen bij het voeren en indienen van uw bezwaar en daar waar nodig u laten bijstaan in mogelijke beroepszaken. Uitgangspunt van deze bezwaar- of beroepszaken is om de eerder opgelegde sanctie nietig te laten verklaren of de duur van de opgelegde loonsanctie te verkorten, waardoor de loon- en re-integratiekosten van uw arbeidsongeschikte medewerker niet nog een jaar langer het uiteindelijke rendement van uw organisatie beïnvloeden.