Trainingen

Trainingen

Verzuim heeft niet binnen elke organisatie de hoogste prioriteit. Veelal worden leidinggevenden ook niet direct geselecteerd op de manier waarop zij met verzuim omgaan.

De invloed van verzuim reikt echter veel verder dan op het eerste gezicht lijkt, aangezien (met name hoog) verzuim van invloed is op de werkdruk, werksfeer, onderlinge relaties en, niet geheel onbelangrijk, het rendement van uw organisatie. Het omgaan met verzuim en arbeidsongeschikte medewerkers maakt derhalve een wezenlijk onderdeel uit van het takenpakket van de gemiddelde leidinggevende.

Prima! Arbo & Verzuim biedt u praktijkgerichte verzuimtrainingen op maat. Dit kunnen trainingen zijn waarbij met name adviesvaardigheden aan bod komen, maar ook trainingen waarbij aandacht is voor de Wet Verbetering Poortwachter of de rol van de casemanager binnen het verzuimproces.

Naast trainingen voor leidinggevenden bieden wij ook trainingen aan voor de HR-professionals die op zoek zijn naar verdieping op het gebied van verzuimbegeleiding, casemanagement of het indienen van bezwaarschriften bij het UWV.

Wij kunnen, indien gewenst, de op maat gemaakte verzuimtraining op uw locatie plaats laten vinden, zowel op individueel- als groepsniveau. Daarnaast kunnen wij uw medewerkers, na het volgen van onze trainingen, in de dagelijkse praktijk begeleiden met het daadwerkelijk toepassen van de aangereikte informatie en tools.