Fysieke interventies

Fysieke interventies

Fysieke klachten, en dan met name klachten aan het houding- en bewegingsapparaat, zijn één van de meest voorkomende verzuimoorzaken binnen veel organisaties. Naast verzuimgedrag zijn dit echter ook de klachten die het best te beïnvloeden zijn en waarbij de belastbaarheid en verzuimduur middels een interventie daadwerkelijk positief verbeterd kunnen worden.

Prima! Arbo & Verzuim kan er door middel van een quick scan, fysieke begeleiding, bedrijfsfysiotherapie of groepstrainingen aan bijdragen dat de belastbaarheid van uw (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerker toeneemt en dat de verzuimduur wordt verkort.

In veel gevallen is het zelfs mogelijk om het verzuim te voorkomen, dan wel de verzuimfrequentie te verlagen, door het preventief inzetten van individuele trajecten of groepstrainingen waarbij de fysieke gesteldheid van uw medewerkers wordt getraind en verbeterd.

Daar waar de fysieke klachten ook nog een psychische component bevatten kan er ook nog gekozen worden voor een multidisciplinair traject, waarbij zowel wordt gewerkt aan het verbeteren van de fysieke- als de psychische- of mentale belasting. Het uitgangspunt hierbij blijft uiteraard om uw medewerker zo snel mogelijk weer binnen het arbeidsproces actief te laten zijn.

Vanwege de landelijke dekking van de partners van Prima! Arbo & Verzuim is het mogelijk om snel een passende interventie in te zetten in de regio waar uw medewerker woonachtig is.