Psychische interventies

Psychische interventies

Is uw medewerker (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt ten gevolge van psychische klachten of mentale problemen?

Prima! Arbo & Verzuim biedt u diverse interventies om uw medewerker zo spoedig mogelijk weer deel te laten nemen aan het arbeidsproces of om de verzuimduur te verkorten. Uiteraard zonder dat dit ten koste gaat van het herstel.

Middels psychiatrische expertise, psychische begeleiding, bedrijfsmaatschappelijk werk, traumaopvang, maar ook schuldhulpverlening biedt Prima! Arbo & Verzuim u en uw medewerker(s) een interventie op maat.

Prima! Arbo & Verzuim werkt samen met diverse professionele partners waardoor wij ten alle tijde in staat zijn om de door u gewenste interventie snel in te zetten, zodat er zo min mogelijk tijd in het verzuimproces verloren gaat. Daarnaast beschikken wij over een landelijk dekkend netwerk, waardoor uw medewerker zoveel mogelijk binnen de eigen regio begeleid kan worden.