Conflictbemiddeling/Mediation

Conflictbemiddeling/mediation

Is uw medewerker arbeidsongeschikt t.g.v. een (arbeids)conflict?

Om te voorkomen dat een dergelijke situatie uitmondt in ziekte of een juridisch getouwtrek is het zaak om tijdig conflictbemiddeling of mediation in te zetten, waarbij gezocht wordt naar een optimale en duurzame oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden.

De conflictbemiddelaars van Prima! Arbo & Verzuim zijn in staat om samen met u en uw medewerker de juiste oplossing te vinden. Uitgangspunt hierbij is het komen tot een voor alle partijen aanvaardbare situatie, ongeacht of deze oplossing nu binnen of buiten de eigen organisatie ligt.

Dreigt het conflict al snel een juridisch tintje te krijgen dan is het wellicht zinvol om gebruik te maken van een mediator. Prima! Arbo & Verzuim werkt met een netwerk van landelijk werkende mediators die allen geregistreerd zijn bij het MfN.

De oplossing voor een conflict is derhalve altijd dichtbij.