Wachtlijstbemiddeling

Wachtlijstbemiddeling

Dreigen wachtlijsten het herstel van uw medewerker te vertragen of de verzuimduur te verlengen?

In de reguliere zorg is er helaas vaak sprake van lange wachtlijsten, met name met betrekking tot psychische behandelingen of (klein) chirurgische ingrepen. Prima! Arbo & Verzuim kan hier door middel van wachtlijstbemiddeling verandering in brengen en in verschillende gevallen de wachttijd met enkele weken of maanden verkorten.

Daarnaast kan Prima! Arbo & Verzuim, als wachtlijstbemiddeling niet het gewenste resultaat oplevert, voor uw medewerker op zoek gaan naar alternatieve behandellocaties om op die manier de wachttijd en vervolgens de verzuimduur te verkorten. Uiteraard rekening houdend met het recht op de ‘vrije artsen keuze’ van uw medewerker.

Wanneer uw medewerker bijvoorbeeld enkele weken moet wachten op een MRI-scan alvorens er een diagnose gesteld kan worden, dan kunnen wij voor u regelen dat deze binnen één week gemaakt wordt, waardoor de behandeling enkele weken eerder van start kan.